به وبسایت تخصصی آموزشگاه آرمان صدرا خوش آمدید . با ما در تماس باشید :37254818(035)-37247567(035)
امروز 1399/06/31
دسته بندی :
Skip Navigation Links

تدوين استاندارد

 توسط : آرمان صدرا     تاریخ :  1393/11/13


 شرايطي كه بـراي اسـتانداردهاي آموزشـي در نظـر گرفتـه مـي شـود ، حاصـل مطالعـات و  پژوهش هاي علمي است. مي توان گفت كه آنها مفهوم ثابتي نيستند بلكه همراه با دگرگوني ها و پيشرفت هايي كه در اثر تحقيقات علمي حادث مي شود ، معيارهاي اسـتاندارد نيـز تحـت تأثير قرار مي گيرند و در جهت تكامل و پويايي حركت مي كنند. ممكـن اسـت آنچـه كـه اكنون استاندارد ناميده مي شود در يكي دو دهه ي آينده اگر مطـابق بـا يافتـه هـاي جديـد، تغييرات و پيشرفت هايي در آن صورت نگيرد، از راه استاندارد خارج شود و به همين خاطر است كه مي توان استاندارد را مفهومي پويا و متغير تلقي كرد .

در همين راستا با حضور مديران آموزشگاه آرمان صدرا و طي جلسه اي كه در تاريخ 93/11/12 در دفتر طرح و برنامه ريزي درسي سازمان فني و حرفه اي كشور در تهران برگزار گرديد استانداردهاي  SPSS و Matlab از زيرمجموعه هاي  فن آوري اطلاعات مطابق با تغييرات و يافته هاي جديد و به روز نرم افزاري ، به ترتيب بازنويسي و تدوين گرديد.

لازم به ذكر است پيش از اين استانداردهاي آموزشي مهارتهاي زندگي آنلاين ، تايپ سرعتي و بازاريابي الكترونيك توسط مديران اين آموزشگاه تدوين و پس از تاييد كارگروه مربوطه  در ليست استانداردهاي آموزشي فني و حرفه اي كشور قرار گرفته بودند.


ورود اعضا:
عضویت در خبرنامه:
درخواست همکاری:
اخبار و اطلاعات:
بازگشایی مراکز آموزشی
1399/02/27
بازگشایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای از 24 اردیبهشت با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مقاله(برند تجاری)
1394/11/12
درباره ICDL
1394/11/03
مزایای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
1394/11/03
گزارش تفصیلی نمایشگاه کامیتکس 1394 یزد
1394/10/29
آرمان صدرا در نمایشگاه کامیتکس سال 1394
1394/10/29
آخرين اخبار فناوري اطلاعات
1394/05/17
تدوين استاندارد جديد آموزشي
1393/11/13
Google Earth Pro
1393/11/11