موسسه آموزشی خدماتی آرمان صدرا
این مرکز آموزشی دوره های عمومی و تخصصی در زمینه های خدمات آموزشی ، فناوری اطلاعات و مدیریت را جهت بهبود و تداوم کسب و کار، با استانداردها و مدارک بین المللی ارائه می نماید.
120
دوره آموزشی
1520
دانشجو
230
کلاس های برگزار شده
72
اساتید مجموعه
دوره های آموزشی
کلاس های آموزشی آرمان صدرا
باشگاه مشتریان
افتخار خدمت و همکاری با بهترین ها
جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها
موسسه آموزشی و خدماتی آرمان صدرا
واحد برتر آموزش های فنی و حرفه ای استان یزد
این مرکز آموزشی دوره های عمومی و تخصصی در زمینه های فناوری اطلاعات وخدمات آموزشی و مدیریت را در جهت بهبود و تداوم کسب و کار با استانداردها و مدارک بین المللی ارائه می نماید.