آموزشگاه کامپیوتر آرمان صدرا
این مرکز آموزشی دوره های عمومی و تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و خدمات آموزشی و مدیریت را جهت بهبود و تداوم کسب و کار با استانداردها و مدارک بین المللی ارائه مینماید.
120
دوره آموزشی
1520
دانشجو
230
کلاس های برگزار شده
72
اساتید مجموعه
دوره های آموزشی
کلاس های آموزشی آرمان صدرا
همکاران ما
افتخار خدمت و همکاری با بهترین ها
جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها
موسسه آموزشی و خدماتی آرمان صدرا
واحد برتر آموزش های فنی و حرفه ای استان یزد
این مرکز آموزشی دوره های عمومی و تخصصی در زمینه های فناوری اطلاعات وخدمات آموزشی و مدیریت را در جهت بهبود و تداوم کسب و کار با استانداردها و مدارک بین المللی ارائه می نماید.