دوره آموزش حسابداری :

در آموزش  حسابداری راهی پیش روی شما قرار میگیرد که حتی با دانش اندک خود از حسابداری میتوانید سریعا در این مسیر رشد کنید.

شرکت در این دوره  سبب میشود که تمام فوت و فن کار حسابداری در شرکت های خرد و کلان را یاد بگیرید و با نحوه استخدام و کسب بهترین فرصت شغلی بیشتر آشنا شوید.

دوره آموزش حسابداری بازار کار در آموزشگاه ما تنها یک دوره تئوری و آکادمیک نیست بلکه ما این کلاس را به صورت تئوری/عملی برگزار میکنیم و هدف ما از برگزاری این دوره آموزش کاربردی حسابداری بازار کار به شماست.

این دوره آموزش حسابداری با تدریس مفاهیم پایه و اصول حسابداری آغاز شده و کلاس به صورت پروژه محور برای پیشرفت دو چندان کارآموزان پیش میرود.

شما در  دوره حسابداری برای کسب بهترین فرصت های شغلی در حوزه حسابداری آموزش میبینید و در پایان این دوره با شرکت در آزمون حسابداری بازار کار مدرک فنی و حرفه ای دریافت میکنید.

با دریافت مدرک معتبر بین المللی فنی و حرفه ای میتوانید جذب شرکت های معتبر در حوزه حسابداری شوید و یا حتی اگر قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارید این مدرک یک امتیاز مثبت برای مهاجرت شما و کسب درآمدتان درکشورهای خارجی میشود.

با گذراندن این دوره به سرعت برای ورود به بازار کار آماده میشوید.

 

شروع :1400/5/10
پایان:1400/7/27

 

شامل اصول و مبانی حسابداری و اکسل