در این سمینار افرادهایی که صاحب کسب و کار بودن و یا تصمیم داشتن یک کسب و کار عالی راه بیندازند در این سمینار آموزشی شرکت کردن و از مباحث های آموزشی در نظر گرفته شده حداکثر استفاده لازم را بردند و سوالات خود را پرسیدند و خانم تاج آبی پاسخگوی آنها بودند.

 

 

 

 

 

در این سمینار رئیس اتاق اصناف جناب آقای حسنی،آقای نبی پور دبیر هیئت رئیس اتاق اصناف،آقای کرامتی نایب رئیس اول اتاق اصناف،آقای محسن دهقان رئیس اداره برنامه ریزی فرمانداری،آقای حمیدرضازارع ریاست اتاق اصناف میبد،آقای زارع زاده رئیس سابق اتاق اصناف،آقای سعیددهقان،خانم آقایی،خانم امامی حضور داشتند و صحبت هایی کردن و تشکر ویژه ای کردن از خانم دکتر سمیه تاج آبی برای برگزاری این سمینار آموزشی پرکاربرد.