با شرکت در دوره پداگوژی (مربیگری) کسانی که می خواهند در حرفه و شغل خود مربی شوند نیاز به شرکت در این دوره است . در انتهای این دوره با تدریس خانم دکتر سمیه تاج آبی ابتدا آزمون تئوری مربیگری داده و با قبول شدن در آزمون تئوری سپس باید آزمون عملی داده که با قبول شدن در این آزمون ها مدرک بین المللی بهشون تعلق می گیرد .  

 

  • اجرای عملی و بیان آموزش دیده یکی از کارآموزان در دوره مربیگری(روش های نوین تدریس) و آمادگی برای اخذ مدرک بین المللی مربیگری در استان یزد .

 

 

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره با شماره  09135253912 تماس حاصل فرمایید .