به در خواست تعداد زیادی از متقاضیان برای شرکت مجدد در سمینار آموزشی با عنوان مبانی طرح بازاریابی و کسب و کارها با رویکرد جدید در شرایط فعلی در تاریخ 1401/09/03 از ساعت 16 الی 19 با تدریس خانم دکتر سمیه تاج آبی به بهترین نحو برگزار شد .

 

در این سمینار افرادهایی که صاحب کسب و کار بودن و یا تصمیم داشتن یک کسب و کار عالی راه بیندازند در این سمینار آموزشی شرکت کردن و از مباحث های آموزشی در نظر گرفته شده حداکثر استفاده لازم را بردند.

 

 

مباحث آموزش داده شده :

  • جدید ترین تعریف کاربردی بازاریابی در شرایط فعلی

  • انواع مشتریان با رویکرد طرح بازاریابی

  • استراتژی در برابر تاکتیک

  • سفر بازاریابی

  • قانون 64-4

  • فعالیت های اهرمی و راز سر به مهر ثروتمندان

  • جذب مشتری جدید و طرح بازاریابی یک صفحه ای