پل ارتباطی آموزشگاه و سازمان فنی و حرفه ای پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس Portal TV tO.Com می باشد.

برای هر آموزشگاه یک صفحه ی شخصی در پورتال تعریف می شود که مشخصات آموزشگاه از قبیل تعداد کلاس ها و کارگاه ها و مربیان دوره هایی که در آنجا برگزار می شود که تعداد کارآموزان و... در این صفحه مشخص می باشد.

برای هر آموزشگاه دار لازم است که کار با پورتال را آموزش بیند و تا دوره های دایر در آموزشگاه خود را در پورتال تعریف نماید و کارهای مربوط به ثبت نام کارآموز و معرفی به آزمون و دریافت گواهینامه را انجام دهد .