نشست علی زارع زاده نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز استان با خانم تاج آبی مدیر شرکت آرمان صدرا در خصوص رونمایی و راه اندازی سامانه آموزشی دوره های قانون نظام صنفی پیش نیاز صدور پروانه کسب در محل اتاق اصناف  ۱۴۰۰/۵/۱۰
https://t.me/akhbarasnafyazd