◀ما این فرصت را غنیمت می شماریم تا با آموزش های تخصصی ، به روز و هدفمند، تجربه خوش دیگری را برایتان رقم بزنیم.

 

 

با تشکر از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و سایر همکاران ذیربط.

#آموزش
#نظام_مهندسی
#آرمان_صدرا
#کسبوکار
#کامپیوتریزد
#مهارت
#فنیحرفهای
#یزد
#تاج_آبی