💥شروع دوره ارتباطات و مکاتبات اداری ویژه مدیران اجرایی اتحادیه های استان یزد.
اتحادیه ها و اصناف آنقدر پتانسيل و توانمندي دارند که با آموزش و کسب مهارتهای لازم ، مي توانند با اتکاء به نيرو و انديشه خود امور و اقدامات موثري داشته باشند و تحولي وسيع ايجاد کنند.👌

💢آرمان صدرا پیشرو در ارائه خدمات آموزشی 💢

  برای شرکت در دوره با شماره 09135253912 تماس بگیرید . 

دوره های مرتبط :  

دوره کامل مکاتبات اداری