لاین افراد موفق همیشه خلوت تره؛ و لاین افراد معمولی ترافیکه. اگر میخوای زودتر به مقصد برسی، بهتر نیست تو لاین موفق ها قرار بگیری؟؟

 


 

از رها کردن نترس! هیچ‌کس نمی‌تواند چیزی که مال توست را از تو بگیرد، و تمامِ دنیا نمی‌توانند چیزی که مال تو نیست را حفظ کنند..

 


 

5 قانون کائنات:

1-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﯾﮑﺘﺎ: ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﺪﺭﺗﯽ ﻭﺍﺣــــــﺪ ﻭﻻﯾــــــﺰﺍﻝ خداوند ﺍﺩﺍﺭﻩ میشه....

2- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ: ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓـــــــﮑﺎﺭ ﻭﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻣـــــــــﻮﺍﺝ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ... ‏

3-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ: ‏ﻫﺮﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﯽ به اذن خدا ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻤﻠـﯽ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ...

4-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﻧﺘﯿﺠﻪ: ‏ ﻫﺮﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠـــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻫﺮ ﭘﯿﺶ ﺍﻣﺪ ﺩﻟﯿﻠــــــــﯽ...

5-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ: ‏ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﻭ...

 


 

تو مسیر موفقیت مشکلات زیادی وجود داره که همه اینها گرد و غباری بیش نیستن ، فکر نکن که باید جا بزنی خیلی ساده و قوی از کنار همه این مشکلات رد شو فقط و فقط تو هستی که هدف و آینده خودت رو انتخاب میکنی و مسیر رو میری پس ادامه بده ...
ادامه بده تو میتونی

 


 

 لزوما با اولین تلاشی که داری موفق نمیشی،اما نباید اجازه بدی این شکست تو رو توصیف کنه،اومده بهت درس بده تا از اینجا به بعد رو عالی جلو بری.

 


#برنامه ریزی ذهن

ذهن تان را از نو برنامه ریزی کنید ذهن شما همانند یک کامپیوتر است. هر گونه آن را برنامه ریزی کنید، همان گونه کار می کند. خداوند سخت افزار شما رابی نقص آفریده و به شما استعدادها و موهبت های منحصر به فرد زیادی عطا کرده. خداوند در همان ابتدا شما را به گونه ای برنامه ریزی کرده که زندگی سرشار از موفقیت، ثروت و قدرت داشته باشید.این موارد در وجود شما حک شده است و اگر به درستی از قابلیت های درونیت استفاده کنی خواسته های قشنگت رو میتونی دونه دونه تیک بزنه.

 


 

وقتی موانع بروز می کنند مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را.

 


#کلام مثبت

ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ !!!  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ در دل مخاطب ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ! ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ! ﻣﮕﺬﺍﺭ ﻣﻮﺝ ﮐﻼﻣﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻧﮕﻮ ! ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﮕﻮ ! ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﯼ ! ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﯼ ﺧﺸﻢ ! ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﺗﻮ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ... ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺴﺘﯽ ! ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ ... ﺍﺯ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﯿﺮﮔﯿﻬﺎ ﺑﺮ ﺁﯾﻨﻪ ﯼ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺒﺖ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ .. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﺮﮔﯿﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ... ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭ ﺷﻮﺩ !... ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ با کلامت ﺟﺎﺭﯼ ﮐﻦ تا بر عمق دل مخاطب بنشینه !

 


 

وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. آنتونی رابینز

 


 
 

اگر نمیتوانید پرواز کنید ، بدوید
اگر نمیتوانید بدوید، راه بروید
اگر نمیتوانید راه بروید، سینه خیز بروید
هر کاری که انجام می دهید باید رو به جلو باشید

 


 
 
موفقیت امر ساده ای است. اول تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید. و بعد هم بهای آن را پرداخت کنید.

 


 

اول شما را نادیده می گیرند
بعد به شما خواهند خندید
سپس با شما خواهند جنگید
و بعد شما برنده خواهید شد

 


 

چیزهای خوب سراغ کسانی می آیند که صبر می کنند
اما چیزهای بهتر سراغ کسی می آیند که تلاش می کنند

 


 

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند

تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد

باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند

خودت معجزه زندگی خودت باش

محدودیت های ذهنی ات را کنار بگذار

باورهای صحیح خود را تقویت کن

و به سوی موفقیت گام بردار

 


 

اگر می خواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنند

تنها یک راه وجود دارد

باید خودت را عمیقا باور داشته باشی.

 


 

میتونی از دور ببینی و حسرت بخوری.

میتونی بگی من بدستش میارم و لذتشو ببری.

 


 

هیچکس نمیتونه ضربه ای محکم تر از زندگی بهت بزنه.
اصلا مهم نیست تو چقدر میتونی محکم بزنی،
چیزی که اهمیت داره اینه که
چقدر میتونی محکم ضربه بخوری و به مسیرت ادامه بدی،
اینطوری میتونی برنده بشی.

 


 

آدم های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند
و آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده
هر دو ممکن است به مقصد برسند،
اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

 


 

هیچ وقت

برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری

به کسی التماس نکن!

 


 

مکث کن،

نفس بکش،

اگر باید گریه کنی اینکارو بکن،

ولی هیچ وقت نا امید نشو

و به راهت ادامه بده.