به درخواست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران سمینار آموزشی در تاریخ 1402/02/25بعد از ماه مبارک رمضان برگزار شد که اولین سمینار تخصصی خانم دکتر تاج آبی در ادامه ی سمینارهای سال گذشته بود.

بااینکه فرصت تبلیغاتی نداشت اما بالغ بر 100 نفر در این سمینار شرکت کردن که همه ی آن ها می خواستند مدیریت حرفه ای کسب و کار خودشون را داشته باشند.