منو

موسسه آموزشی خدماتی آرمان صدرا

این مرکز آموزشی دوره های عمومی و تخصصی در زمینه های خدمات آموزشی ، فناوری اطلاعات و مدیریت را جهت بهبود و تداوم کسب و کار، با استانداردها و مدارک بین المللی ارائه می نماید.
فلش
120

دوره آموزشی

1520

دانشجو

230

کلاس های برگزار شده

72

اساتید مجموعه

«محتوای این بخش به تدریج بارگذاری خواهد شد»

دوره های آموزشی

کلاس های آموزشی آرمان صدرا
موج

مشتریان

افتخار خدمت و همکاری با بهترین ها

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

بنر

موسسه آموزشی و خدماتی آرمان صدرا

واحد برتر آموزش های فنی و حرفه ای استان یزد
این مرکز آموزشی دوره های عمومی و تخصصی در زمینه های فناوری اطلاعات وخدمات آموزشی و مدیریت را در جهت بهبود و تداوم کسب و کار با استانداردها و مدارک بین المللی ارائه می نماید.